(15.04.2011)

En favoritt blant produkter fra Parmanns Læremiddel-Anstalt Kristiania. Les denne fantastiske reklamen fra forrige århundreskifte

Fra maskinførerskolen, Vikeid
(09.02.2011)

Månedens bilde er hentet fra arkivet etter maskinførerskolen på Vikeid, og viser en gjeng flotte gutter fra slutten av  1950-tallet.

(01.02.2011)

Staben ved Arkiv i Nordland hadde ei førjulssamling på Hålogatun, i galleriet for nordlandsmålaren Adelsteen Normann. Eit av kunstverka i galleriet heiter Sommernatt i Raftsundet. Som mange av kunstverka har dette målarstykket ei forhistorie. Den forhistoria er bevart i Arkiv i Nordland

(18.01.2011)

Dei siste tiåra av 1800-talet er ei grotid for folkeopplysning og foreiningsarbeid i Noreg. Arkiv i Nordland har fått inn eit materiale frå Misvær som kastar lys over desse fenomena på lokalt plan ...

Foto fra arkivet etter Nordland landbruksskole (utsnitt)
(06.01.2011)

Månedens bilde er hentet fra arkivet etter Nordland landbruksskole, som straks er ferdig ordnet og katalogisert.