Digital fortelling fra skoleelever ved Rønvik skole i Bodø. Fortellingen er laget etter et prosjekt i Den kulturelle skolesekken hvor elevene skulle fortelle en bit av Bodøs historie til byens 200-årsjubileum.

Rønvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, lokalisert i bydelen Rønvik. Skolen har over 400 elever fordelt på 1. -10.trinn.

Elevene på 9.trinn har deltatt i Arkiv i Nordlands skoleprosjekt med å fortelle biter av Bodøs historie til byens 200-årsjubileum.

Digital fortelling fra skoleelever ved Rønvik skole i Bodø. Fortellingen er laget etter et prosjekt i Den kulturelle skolesekken hvor elevene skulle fortelle en bit av Bodøs historie til byens 200-årsjubileum.

 

I et privatarkiv fant vi en katalog over ovner og komfyrer. Katalogen er gitt ut av Wallendahl & Søn i Bergen og er trykt i 1924.

 

Fattigstyret i den enkelte kommune ble en sentral aktør for å administrere fattighjelpen. Arkiv i Nordland arbeider med å bevare historien om den gryende velferdsstaten og oppbevarer saksdokumenter, møteprotokoller og regnskaper fra mange kommunale fattigstyrer i Nordland
 

Finske krigsflyktninger fra Petsamo/Pjetsenga 1940

Flyktninger i Bodø er ikke noe nytt fenomen. Høsten 1939 gikk Sovjet til angrep på Finland, og vi fikk opptakten til den såkalte Vinterkrigen. Finske flyktninger kom inn over den svenske og den norske grensen. Hovedtyngden, ca. 16.000, tok seg over til Sverige, mens det til Norge kom ca. 1500 finske flyktninger. De aller fleste kom til Troms og Finnmark og ble fordelt derfra blant annet til Nordland

Fiskekjøper Charles Johansen forteller i et radiointervju om livet på Røst fra 30-årene og fremover.

 

 

De gamle fiskerne hadde ikke bare svart hav, uvær og frykt for forlis å bekymre seg over når de dro på Lofotfisket. Overtro var en viktig del av hverdagen for fiskeren.

Hjem på permisjon med hurtigruta Sanct Svithun

Dag Skogheim har gjennom et langt forfatterliv drevet omfattende innsamling av dokumentarisk materiale.

Motivene har særlig vært hentet fra Nord-Norge;

Arbeiderbevegelsen, Felttoget i 1940 og Tuberkulosen.

Materialet er formidlet i dokumentarbøker og er brukt som bakteppe i flere romaner.

Dag Skogheim har gitt mesteparten av sitt dokumentariske materiale til Arkiv i Nordland.

Uordnet arkiv etter Forsyningsnemnda

 

Vil du se hvoran et arkiv går fra å være uordnet til ferdig ordnet og katalogisert? I høst ble arkivet etter Forsyningsnemnda på Værøy ordnet. Vi tok bilder underveis - for å vise hvordan et arkiv kan se ut før og etter katalogisering.

I 1997 holdt Dag Skogheim foredrag for Landslaget for Lokalhistorie på deres landsmøte i Narvik. Foredrag, kåseri, artikler og andre tekster, er spennende arkivmateriale. 

Arkiv i Nordland markerer frigjøringsdagen 8. mai. 

Frimerker brukt i stedet for mynter

Det var mangel på mangt under krigen, også penger. I et arkiv fra Værøy kan vi se hvordan mangelen på mynter ble løst ved å bruke frimerker i stedet. 

Arkivmateriale fra Værøy blir for tiden gjennomgått og ordnet, og i dette arbeidet dukket disse frimerkene opp.

Nordland fylkesbibliotek og Arkiv i Nordland har samarbeidet om en annerledes nettutstilling.

9. april kommer ‪#‎WW2ftn‬ til live på twitter. Her vil tyske og norske soldater tvitre sine opplevelser under felttoget gjennom Nordland. De forteller om togulykke, kamper, mangel på mat og utstyr, gnagsår og slit i snø og gjørme, kortspill i solveggen, misnøye med ledelsen, brev hjemmefra, sjokket over å befinne seg i krig og enorm lettelse over å ha klart seg.