Nils Jernsletten, 1978.
(05.02.2019)

Nils Jernsletten i samtale med Dag Skogheim om stallo og stallobegrepet. Intervjuet er gjort i 1973.

Nils Jernsletten, 1978.
(05.02.2019)

Dán máno jiednafijlan gullap gå Nils Jernsletten ságas Dag Skogheimajn. Ságastallama tiebmá l stállo ja stállobuojkuldahka. Ságájdahttem la jages 1973.

(23.01.2019)

Brev fra den første klassen med både jenter og gutter til mannskapet på M/T Fosna. Brevene ble skrevet i 1967 og beskriver dobbelvinduer, høstflom, vannrasjonering og hverdagsliv i Bodø. Klassen brevvekslet gjennom organisasjonen Norsk Skipsadopsjon med et norsk skip i utenriksfart. En av sendingene fra Aspåsen skole ble aldri sendt, og har funnet veien til Arkiv i Nordland. 

(16.05.2018)

Nordlandsbunaden ble lansert på årsmøtet til Hålogaland ungdomslag i Leirfjord i 1928. Den vakte stor begeistring – og det har den fortsatt med. Nordlandsbunaden i blått eller grønt har flere ganger blitt kåret til Norges vakreste bunad. I arkivene finner man både skriftlig og billedlige beskrivelse av dette tradisjonsplagget.

Nordlands Privatbank, ca 1930-1940
(14.05.2018)

Arkivet etter Nordlandsbanken er nå snart ferdig ordnet og katalogisert av Arkiv i Nordland. Nordlandsbanken var en svært viktig drivkraft for nordnorsk næringsliv i over hundre år, og arkivet representerer en spennende kilde for forskere og andre interesserte.