Fortelling gir glede!

Tverlandet Bo- og servicesenter og Arkiv i Nordland inngikk i 2005 en samarbeidsavtale om bruk av lydfiler fra den populære Fortellerstua. Fortellerne fra Tverlandet er første deltagere ut i vårt lydfilarkiv på nett, og det er derfor på sin plass med en presentasjon:

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Fortellerstue
 Så samles vi til dette lag
 Der mange er tilstede.
 Vi håper dette fine rom
 kan bli til gavn og glede.
  
For alle som fortelle vil
 Opplevelser i tiden.
 Fra ungdom og til eldre år,
 Opplevelser såviden.
 
For alle har vi opplevd vårt
 I livet vi har levet.
 Her kan vi sammen mimre over
 Gledene og strevet. 
 
Dikt av Tore Mikalsen    Dato 22/1-04
 
Fortellerstua på Tverlandet Bo-og servicesenter ble etablert i 1998, der hensikten var å la eldre tilknyttet senteret "mimre" og fortelle fra sitt liv. Prosjektet blir grundig presentert i rapporten "Fortellinger og livsglede", et prosjekt som går inn i det forebyggende arbeidet for økt livskvalitet, rettet mot eldre i Bodø kommune. 
 
De fortellerglade på Tverlandet møtes hver tirsdags formiddag, i et "spesialinnredet" rom på Tverlandet Bo-og servicesenter. Jon Engmark, en av de ivrige fortellerne, har skaffet innbo til Fortellerstua fra egen barndomsheim. Fortellerstua er derfor møblert som en heim fra ca 1930-40, med kun få moderne innslag.
 
 
Engmarkhuset på Engmarkable flyttet og bygd opp på Engmarka i 1860-årene.
Det var Fredrik Sivertsen, Jons bestefar, som slo seg ned der da. Jon ble født i huset i 1920. Han bodde der sammen med sine foreldre, Ernstine og Jakob Kaspersen og resten av familien. Jon ble gift med Hanna i 1945 og de bygde da nytt hus rett over veien i 1946. Jons mor var den siste som bodde i huset fram til hun døde først på 1980-tallet.
Det var også fjøs til gården.
Fylkeshusflidslaget hadde vevstue der i noen år. Tverlandet Pensjonistforening drev huset som museum i noen år.
Til slutt ble det kjøpt opp, revet i 2001 og bygd opp igjen på Skånland.
Tverlandet bo-og servicesenter fikk tilbud om å hente ulike ting fra Engmarkshuset ved salget, og hadde da muligheten for å få et unikt tidsmessig interiør ved oppbyggingen av Fortellerstua.
 
Fortellingene ble etterhvert tatt opp på kassett, og fortellerstundene ble lagt opp temavis.  
Arkiv i Nordland kom inn som samarbeidspartner på prosjektet, vi fikk i oppdrag å transkribere fortellingene slik at vi også kan presentere en god del av disse som Word-dokumenter. Det kan være greitt hvis man går glipp av et og annet poeng!
 
Vi på Arkiv i Nordland vil gjerne bringe historiene videre, til glede for mange!