Kommunearkiv

Kommunearkiv er arkiver skapt av de ulike virksomhetene kommunene har ansvar for. De forteller om en kommunes politiske, administrative og faglige aktivitet.

Et typisk kommunearkiv inneholder blant annet nedtegnelser etter diverse nemnder som ligningsnemnd, bolignemnd og forsyningsnemnd, protokoller fra skolene og oversikter fra sykehjemstjenesten.

Formannskapslovene trådte i kraft i 1837, og det eldste kommunale materialet er fra dette året. 

 

Gamle kommuneprotokoller - Klikk for stort bilde

Publisert av Aasta Karlsen. Ansvarlig Solveig Lindbach Jensen. Sist endret 06.01.2017 13:04
Fant du det du lette etter?