Nordnorsk kunsthistorie

Den første protokollen, 1946 - Klikk for stort bildeI år er det 70 år siden Bodø kunstforening ble etablert - og ikke minst 70 år siden "Nordnorsken "dro på sin første vandreutstilling.

 

"Nordnorsken" var Nord-Norges svar på "Høstutstillingen" og skulle bestå av bildende kunst som hadde tilknytning til Nord-Norge, enten gjennom kunstneren eller kunsten selv.

Ved å gjøre noen dykk  i arkivet finner man historien om et klippe mennesker med framtidstro og entusiasme. Det har vært en svært aktiv forening, med engasjerte medlemmer og kunstnere tilknyttet seg. Initiativtakerne ville forskjønne hverdagen til Bodøværingene som hadde opplevd å bli bombet sønder og sammen. 

Sofie Jakhellen fra Bodø, som drev husflidskole og malte bilder, var en av initiativtakerne til kunstforeningen. I tillegg var bankdirektør Einar Dyvik, kjøpmann Jon Aga, maler Erik Heintz, og tannlege Einar Præsteng aktive og engasjerte styremedlemmer. Kunstforeningen hadde også juryer og "kunstnerisk råd" - som jobbet når utstillinger skulle lages og settes sammen. Her var Leon H.Blix, Arne Jørgensen Oscar Bodøgaard faste medlemmer.

"Mitt kjære maleri" 1947 - Klikk for stort bilde"Mitt kjære maleri" 1947 (Bodø kunstforening)Kunstforeningen arrangerte allerede i 1947 en barnekunstutstilling. Da var alle "byfolkeskoler" i Nordland og Troms invitert til å delta. Det kom inn vel 200 tegninger. I forbindelse med barnekunstutstillingen fikk kunstforeningen trykt en liten publikasjon om "barns tegninger", skrevet av styreleder Einar Dyvik.

Avisutklipp 1950 - Klikk for stort bilde

 

I 1947 arrangerte kunstforeningen en utstilling av oljemalerier som medlemmene eide. Hvert medlem skulle delta med ett bilde, og tittelen på utstillingen var "Mitt kjæreste maleri". Etterpå kunne man stemme på hvilket bilde man likte best.

 

Det er også interessant å lese om utviklingen av den nordnorske kunstutstillingen - Fra de første utstillingene til de av nyere tid. Det har alltid vært stor interesse fra folk og media rundt "Nordnorsken", og arkivet inneholder mange avisutklipp og anmeldelser. Arkivet inneholder også forarbeidet til hver utstilling, søknader, kostnader m.m.

 

 

Dersom du har lyst å se i arkivet etter Bodø Kunstforening er det bare å ta kontakt. Du finner katalogen til foreningen på Arkivportalen.no

 

Tilknyttet Bodø Kunstforening er arkiv etter Nordnorsken og Pilotgalleriet. SKINN har også avlevert sitt arkiv til Arkiv i Nordland. Vi oppfordrer de som sitter med lignende arkivmateriale om å ta kontakt, så mer av nordlands kunstformidlingshistorie kan bevares for ettertiden.