(13.11.2015)

I slutten av oktober 1944 var en tysk minesveiper og ubåten U-1060 på vei sørover langs helgelandskysten. På tur sørover ble den eskortert av en minesveiper som skulle lose den gjennom et av de mange minefeltene som lå langs kysten. Etter å ha blitt angrepet av britiske fly ble den rennt på grunn.

Rundskriv
(13.11.2015)

Lærere har alle et forhold til - det være seg godt eller dårlig. Og rollen som lærer har forandret seg drastisk på 100 år - fra å være blant bygdas øverste menn, til - tja, kanskje ei ganske uglesett yrkesgruppe?

Stemmeseddel fylkestingsvalget 1993 Høyre
(11.09.2013)

For 30 år siden var det kommunestyrevalg. Stemmesedlene som ble til overs var det ikke bruk for etter valget. I hvert fall en av dem ble tatt vare på. Flere navn på lista er kjente også i dag. Yrkestitlene er også interessant lesning; tolloverinspektør, EDB-sjef, husmor, maskinpasser og varslingskontr.

(15.09.2014)

Den 16. september 1904 ble Vebjørn Tandberg født i Bodø. Familien bodde i Storgata 22, hvor faren også drev manufakturforretning. På loftet i gården bygde Vebjørn sine første radioer allerede som tenåring. Radio var hans lidenskap og ble hans livsverk.

 

(13.11.2015)

”Hvis du kommer med livet herfra, må du hilse hjem”. En Falstad-fange forteller i dette intervjuet om sitt møte med de involverte i Majavatn-affæren under annen verdenskrig.