Ansattoversikt


Kulturavdelingen

Ansatte i avdelingen Kulturavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Scene 8 75 65 05 05 901 25 588
Nina Badendyck
seniorrådgiver 75 65 05 96 975 29 993
Dag Bastholm
Saksbehandler 75 65 05 03 952 05 339
Anne Marie Bjørgeengen
seksjonsleder for Kulturminner i Nordland 75 65 05 32 971 46 368
Geir Davidsen
seksjonsleder plan og miljø 75 65 05 45 901 03 232
Katrine Erikstad
Seksjonsleder 75 65 04 70 481 30 085
Etatsjef 75 65 07 22 481 11 399
Stine Qvigstad Jenvin
Rådgiver Arkiv i Nordland 75 65 04 61 992 66 318
Arnstein Kjelaas
Nestleder Kultur, Miljø og Folkehelse 75 65 05 16 911 13 732
Fylkesbiblioteksjef 75 65 07 82 957 59 927
Seksjonsleder 75 65 00 33 922 66 919
Seksjonsleder folkehelse 75 65 04 59 959 24 674
Kari Hege Mortensen
Fylkestannhelsesjef 75 65 04 03 902 44 484
Henrik Schmidt