Webinar om avlevering av arkiv

Klikk for stort bilde Espen Kjelling/Arkiv i Nordland Mange kommuner skal avlevere papirarkiv til oss i tiden framover og i den anledning arrangerer vi nå to webinarer.  Det ene kurset vil handle om avlevering av papirarkiv generelt og det andre om personregister spesielt. 

Arkiv i Nordland arrangerer denne måneden to kurs om avlevering av arkiv. Dette fordi det er mange som skal avlevere arkiv til depot - og vi registrerer at det er noen som er usikre på hva som skal gjøres i forkant.

Det første webinaret blir holdt 7.oktober kl 13:00 -14:00. Temaet er avlevering av papirarkiv. Vi har gjort oss noen erfaringer knyttet til avleveringer og mottak siden forrige webinar. Vi tar opp "ofte stilte spørsmål" og problemstillinger vi vet mange har. Vi kommer med tips og råd til avleveringen, viser utfylling av avleveringslister og svarer selvsagt på spørsmål.

For å delta på webinaret trenger man PC med Skype installert og mulighet for å høre lyd. For å delta klikker du på lenken du får tilsendt før kurset begynner. Av effektivitetshensyn vil kurset bli lagt opp som en presentasjon, hvor deltakerne vil bli bedt om å stenge for egen lyd, og heller bruke chat-funksjonen til å skrive inn spørsmål underveis. 

Alle medlemskommunene er invitert via e-post. Er du ikke invitert på webinar, men ønsker å bli det; send kursholder Rune Kjelaas en e-post. Du kan også forsøke denne linken Bli med i Skype-møte       

Denne veiledningen  (PDF, 611 kB)kan være fin å ha tilgjengelig under webinaret. Vi høres!

 

Klikk for stort bilde Arkiv i Nordland  

 

Neste webinar er 23.oktober. Temaet er avlevering av personregister. Da vil vi ta for oss hvordan avlevering av elevmapper, klientmapper o.l. skal foregå. Dette er for dere som skal listeføre og pakke i personregister i hht vår veiledning; Avlevering av personregister.  (PDF, 965 kB)

Webinaret vil bli holdt av Kari Kleve og Gertrud Bendiksen