Veileder for arkiv i interkommunale samarbeid

Klikk for stort bildeNy veileder for arkiv i interkommunale samarbeid er nå ferdig og publisert.

Veilederen har som formål å gi nyttig og god veiledning til kommuner og fylkeskommuner som skal etablere eller har etablert interkommunale samarbeid og omhandler alle faser knyttet til arkiv: oppstart, drift og opphør.
Kommunene i Nordland har forskjellige interkommunale samarbeid på mange fagfelt. Kommunene er gjerne involvert i flere samarbeid med ulike nabokommuner som deltakere.
Innenfor blant annet  fagfeltene barnevern, brann og beredskap, PPT, IKT, renovasjon m.fl. har mange kommuner slike ordninger. Når fagområdet håndteres som et interkommunalt samarbeid er det viktig å ivareta dokumentasjonen og arkivplikten slik at opplysninger om saksbehandling og historikk er tilgjengelig for den enkelte kommune både i nåtid og framtid. Den nye veilederen kan bidra til at kommunene etablerer gode rutiner for dette.
 
Arkiv i Nordland har vært representert i gruppen som har utviklet veilederen ved rådgiver Solfrid Kjærran. Vi vil ha veilederen som tema i kommende arkivfaglige samlinger.
 
Mer utfyllende om etableringen av veilederen og selve veilederen finner du her