Prosjektstøtte til Saltdal kommunes fotosamling

Arkiv i Nordland har blitt tildelt 200 000 kroner av Arkivverket til digitalisering av Saltdal kommunes fotosamling.

Arbeidere ved Rusånes snekkerifabrikk, ca. 1908 - 1910 - Klikk for stort bilde

Arbeidere ved A/S Rusaanes Snekkerifabrikk, ca 1908-1910 Fotograf: Andor Jensen

Samlingen består av omtrent 23.000 bilder der de eldste er datert tilbake til 1870-tallet. Det er mye informasjon tilknyttet bildene, og samlet utgjør dem en rikholdig kilde for historikere og slektsforskere. Bildematerialet står for en omfattende dokumentasjon av Saltdal-området og viser utvikling og befolkning i over en hundreårsperiode. Tematisk har samlingen stor bredde og historisk relevans da den gir oss kunnskap om krigshistorie, byutvikling, utvandring til Amerika, politikk, industri og hjørnesteinsbedrifter, bybranner og gjenoppbygging, dagligliv med mer. Viktigst er kanskje dokumentasjonen av båtbyggermiljøene og relaterte teknikker over en hundreårsperiode.

Prosjektet vil sørge for digital bevaring, formidling og sikring av materialet. Vi starter i mars 2019 og skal etter planen være ferdig våren 2021.