Du er her:

Kilder til historien om selfangst

Forfatter Britt Hanna Johansen - Klikk for stort bildeForfatter Britt Hanna Johansen med boka " Selfangst - et liv for mannfolk" Folk og fartøy fra Nordland på ishavet

Forfatter og værobservatør Britt Johansen var i februar 2017 innom Arkiv i Nordland med boka; Selfangst - et liv for mannfolk. Boka blir en del av tidligere avlevert arkivmateriale som hun leverte i 2014. Det er lydopptak og består av 33 timer med intervju av fangstmenn og skippere fra flere fangstskuter.

Det er mange fra Nordland som har arbeidet på ishavsskute, med de opplevelser og utfordringer dette har bydd på. Selfangst var tidligere en større mannsdominert næring. Ishavsfangst var både fysisk hardt og risikofylt arbeid. Britt har intervjuet flere av fangstmennene, og på den måten skapt et verdifullt kildemateriale. Britt har også tatt for seg historien om de som ble hjemme og sørget for at alt gikk rundt der.

 

Britt har intervjuet personer som har hatt sitt yrke som skipper eller fangstmann i polare strøk. Dette er et unikt lydmateriale som forteller om en viktig del av vår historie - som snart er gått i glemmeboka.

 

 

Klikk for stort bildeBritt Johansen og Solveig Lindbach Jensen på Arkiv i NordlandBritt Johansen er fra Steigen i Nordland, men bor i Bodø. Hun har samlet dokumentasjon om selfangst og ishavsfart fra Nordland siden 2001-2002. Britt har vært med på ishavsfartøy og jobbet ved flere værstasjoner i artiske områder.

 

 

Lydopptakene er digitalisert og katalog er lagt ut på Arkivportalen.no


Arkiv i Nordland setter stor pris på alle forfattere som tenker på oss når de er ferdig med sitt kildemateriale. Ved å avlevere det til Arkiv i Nordland sørger man for at det blir bevart slik at andre kan få glede av det senere.