Ja til brennevinsforbud!

Klikk for stort bildeI dag er det 100 år siden avstemningen om et varig forbud av brennevin og hetvin startet. Den 05. og 06. oktober 1919 ble det avholdt valg over det ganske land for å avgjøre om man ville fortsette forbudet som ble igangsatt under første verdenskrig.

Krisetid

En rekke restriksjoner ble innført under første verdenskrig for å sørge for at det var nok mat i Norge. Ett av tiltakene var forbud mot salg av brennevin. Både potet og korn skulle brukes til mat og ikke til brennevinsproduksjon. Også en rekke ølsorter ble forbudt.

Avholdsbevegelsen

En sterk avholdsbevegelse kombinert med gode erfaringene fra første verdenskrig gjorde at det ble holdt en rådgivende folkeavstemning 05. og 06. oktober 1919 vedrørende et lovfestet varig forbud mot tilvirkning, innførsel og salg av brennevin og sterk vin. Nordland var et av de fylkene som i størst grad stemte for forbudet. På Kjerringøy var det 182 mennesker som stemte i forbindelse med valget. Av disse var det 21 personer som stemte imot.

Klikk for stort bildeStemmetallene fra Kjerringøy viste 88,5 % støtte for et varig forbud. Landsgjennomsnittet lå på 62,6 %. Store deler av befolkningen, med handelsmannen i spissen, hadde i flere år arbeidet aktivt for avholdsbevegelsen, noe som gjorde at bevegelsen sto særlig sterkt på Kjerringøy.

I Norge, som i flere andre land, var det etter århundreskiftet en sterk avholdsbevegelse. Avholdsbevegelsen hadde i sine beste år et oppgitt medlemstall på 257 000 av en befolkning på 2,6 mill. I en lengre periode hadde avholdsbevegelsen jobbet og fått gjennomslag for strengere restriksjoner vedrørende produksjon og salg av alkohol. Selv om det hadde blitt en gradvis innstramming i reglene ønsket avholdsfolket enda sterkere innskrenkninger. Totalforbud var blitt foreslått ved flere anledninger, men uten at forslaget hadde fått det nødvendige flertallet.

Skyggesider ved alkoholforbudet

Når så forbudet ble innført førte det med seg flere konsekvenser. Leger skrev ut resepter på alkohol – noe som ble redusert ettersom nye lover ble innført. Videre tok smugling og hjemmebrenning seg kraftig opp.

Innføringen av forbudet skapte ikke bare virkninger innenlands, men førte med seg utenrikspolitiske konsekvenser da handelen med Portugal og Spania ble skadelidende. De to landene ville ikke ta imot norsk fisk hvis ikke dem fikk eksportere såkalt sterkvin til Norge. Forbudet mot import og salg av hetvin ble derfor opphevet i 1923.

Brennevinsforbudet blir opphevet

I 1926 ble det avholdt en ny folkeavstemning som skulle væKlikk for stort bildeProtokollen ble ved to anledninger brukt til forbudsavstemning 1919 og 1926  re med å bestemme om forbudet mot brennevin fortsatt skulle stå. På det tidspunktet hadde opinionen

snudd og folket ønsket ikke lengre et forbud. 55,7 % stemte mot et fortsatt forbud. 

Forbudstid ble også innført i andre land som Island (1915–35), Finland (1919–1932) og USA (1920–33). I USA førte forbudstiden med seg etablering av gangster og mafiasyndikater.