Du er her:

Fra kjelleren på Herredshuset til Arkiv i Nordland

En noe gulnet logo, funnet i arkivet etter Bodømarkas Venner, februar 2017 - Klikk for stort bilde

 

Foreninga Bodømarkas Venner (BMV) ble stifta 26. februar 1987 og er fremdeles i full vigør.  Det vil de som ferdes på stier og tråkk i Bodømarka, kunne konstatere. 

Klikk for stort bildeFørste side av protokoll fra konstituerende årsmøte 26. februar 1987 (Bodømarkas venner/Arkiv i Nordland)Godt voksne damer og herrer – gjerne kledd i blå kjeledresser med foreningsnavnet på ryggen - kan observeres formiddager vår og høst i ferd med å utbedre stier, sette opp hvilebenker eller rydde trær, busker og kratt som hindrer utsikt fra benker og gapahuker. 

 

Noen ganger har løpske vårbekker gravd vekk turveier; da må det kanskje legges ned rør for å hindre gjentakelser av ødeleggelsene.  Noen ganger dreneres og steinsettes det over våte myrpartier.  BMVs formål er nemlig å arbeide til beste for Bodøs befolkning

 

«gjennom å ivareta Bodømarka som fritids- og rekreasjonsområde.  Det er organisasjonens mål å medvirke til å gjøre Bodømarka lett tilgjengelig og attraktiv ved å:

  • vedlikeholde og eventuelt utvide det varierte sti- og løypenettet,
  • tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser i marka.  Dette gjøres gjennom å utplassere hvilebenker, sette opp gapahuker, anlegge bålplasser o.l. på egnede steder.  I dette punkt inngår også vedlikehold samt opprettholdelse av utsikten ved disse stedene.

Disse mål må oppnås gjennom samarbeid med grunneiere, kommunale myndigheter og andre interessenter i Bodømarka.»

 

I BMVs første år ble det lagt ned et stort arbeid med å bygge ut lysløypenettet i marka basert på planer utviklet av organisasjonens leder gjennom de sju første åra, Steinar Skogstad.  Når løypene var ferdigstilte, ble de overført til kommunen.  Tilsvarende arbeid ble nedlagt i utviklinga av Bestemorenga sports- og fritidspark og NM-løypene.

 

Jorulf Haugen katalogiserer arkivet etter Bodømarkas venner, februar 2017 - Klikk for stort bildeJorulf Haugen katalogiserer arkivet etter Bodømarkas venner, februar 2017Det var i forbindelse med planlegginga av foreningas 30-årsmarkering at BMVs nåværende styreleder, Jorulf Haugen, begynte å bekymre seg for om det var riktig plassering av arkivmaterialet i et skap i kjelleren på Herredshuset.  Med de administrative omkalfatringene som er på gang i kommunen, kan et slikt skap av vanvare kanskje komme på avveie.  Den pensjonerte fylkesutdanningssjefen er nå masterstudent i historie.  I studiet inngår emnet Historikeren i samfunnet, med bl.a. praksis i en av universitetets historieseksjons samarbeidsorganisasjoner, deriblant Arkiv i Nordland (AiN).  BMV har derfor avlevert sitt arkiv til AiN, og studenten har ordnet og registrert arkivmaterialet, slik at det nå er tilgjengelig for folk flest.  Haugen ser ikke bort fra at det i dette arkivmaterialet kan være stoff av interesse for både studenter og forskere innenfor flere fagområder.

 

 

Det avleverte materialet omfatter bl.a. styre- og årsmøteprotokoller, prosjektmateriale og plandokumenter i tillegg til møtereferater og korrespondanse gjennom de 30 åra, samt et stort, i hovedsak digitalt bildemateriale.  Jorulf Haugen vil prøve å motivere dugnadsarbeidere i BMV med lang fartstid om å bidra til å navngi personer på fotografiene.

 

 

Klikk for stort bildeNoen viser sin begeistring for Bodømarkas Venner med å stille opp med vafler og kaffe (Bodømarkas venner/Arkiv i Nordland)