Formannskapsprotokollene fra kommunene i Nordland digitaliseres

Protokoller fra Fauske - Klikk for stort bildeArkiv i Nordland skanner alle formannskapsprotokollene som er avlevert til oss. Arbeidet er tidkrevende og omfangsrikt, men mye er allerede gjort. Skoleprotokollene er neste serie på digitaliseringslista.

Interessante kilder om lokalsamfunnene

Nesten samtlige kommuner i Nordland er med i IKAN (Interkommunalt arkiv Nordland), og en god del igjen av disse har valgt å oppbevare arkivene sine hos oss. En spesielt etterspurt kommunal arkivserie er formanskapsprotokollene. I disse finnes mye interessant informasjon om kommunens virksomhet: f. eks vedtak om veier, skoler, vannverk, renovasjon, helsetjenester, støtte til bedrifter og tiltak og en hel del annet.

Mye er skannet

AiN har i flere år skannet formannskapsprotokoller som oppbevares hos oss. Arbeidet er ikke fullført, men vi er kommet ganske langt. Noen kommuner er ferdig skannet og andre er på god vei. En del kommuner oppbevarer formannskapsprotokollene selv, men stadig flere sender dem inn også disse til oss. Etter hvert som de kommer inn, vil de havne i køen for skanning.

Tidkrevende arbeid

Det er tidkrevende prosess å digitalisere papirbaserte kilder. I øyeblikket er dette en ganske manuell prosess hos oss. Først må hver enkelt side skannes og deretter den digitale utgaven kvalitetssjekkes. Dette vil få ny fart når vi til våren får tatt i bruk en skanner som blar automatisk. Den nye vil klare en dags manuelt arbeid pr time.

Foreløpig tilgang på forespørsel

I øyeblikket kan alle interesserte få tilgang til de skannede formannskapsprotokollene ved å henvende seg direkte til oss. Vi har systemer for å ordne et digitalt innsyn.

Det er også mulig å få se protokollene på lesesalen vår.

Kommunalt og privat materiale vil komme på digitalarkivet.no

I løpet av 2019 får også vi mulighet til å dele arkivmateriale på digitalarkivet.no, sammen med folketellinger, kirkebøker og annet. 3. desember 2018 ble den digitale grunnsteinen for det nye digitalarkivet lagt ned av kulturminister Trine Skei Grande.

Kommuner med skannede formannskapsprotokoller: 

 • Bodin
 • Bodø
 • Brønnøy
 • Brønnøysund
 • Gildeskål
 • Hamarøy
 • Kjerringøy
 • Leiranger
 • Moskenes
 • Røst
 • Skjerstad
 • Sømna
 • Sørfold
 • Træna
 • Tysfjord
 • Vega
 • Vevelstad
 • Værøy