Digitalisering av eiendomsarkiv

Klikk for stort bildeSten-Helge Henriksen, Mariell Hansen, Kai-Simon Olsen og Ketil Jensen er fornøyd med oppstarten av digitaliseringsløypa.Arkiv i Nordland har gjennom et vedtak i Interkommunalt Arkiv i Nordland startet med å tilby digitalisering av eiendomsarkiv som en ny tjeneste til sine medlemskommuner.

Ved å digitalisere hele byggesak-/eiendomsarkivet vil kommunen lette arbeidet for saksbehandlere. Dette vil gi en mer effektiv arbeidsflyt og samtidig muliggjøre selvbetjeningsløsninger. Digitalisering av eiendomsarkivet vil legge til rette for forenkling av kundedialogen med innbyggere, eiendomsmeglere, bedrifter og offentlige etaKlikk for stort bildeter som etterspør dokumentasjon. I tillegg vil digitaliseringen frigjøre plass, da arkivene etter skanning kan deponeres ved Arkiv i Nordland.