Bodø Havn ordnet og katalogisert

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Arkivet etter Bodø Havns virksomhet kan fortelle mye om næringsliv og samfunnsutvikling. Nå er dette ferdig katalogisert og tilgjengelig på lesesal.

Historikk

Etter kongelige forordning av 17. september 1735 ble det bestemt at det skulle opprettes lokale havnekommisjoner i Norge. En havnefogd hadde ansvaret for at havnen var forsvarlig vedlikeholdt og hadde tilsyn med de ulike havneanleggene. Han rapporterte til havnekommisjonen.

Havneloven av 1894 fastsatte at byer skulle ha et eget havnestyre og at dette også skulle bestå av medlemmer valgt av kommunestyre. Den nye loven skapte en nærmere tilknytning mellom havnefogd og kommunal administrasjon enn det tidligere hadde vært.

Fram til 1819 lå havnevesenet under Finansdepartementet, deretter Marinedepartementet, Indredepartementet, Arbeiderdepartementet og endelig Handelsdepartementet fra 1922. Under okkupasjonen 1940-45 lå havnevesenet under Sjøfartdepartementet.

Havnefogden har både vært ansett som statlig og kommunal tjenestemann i ulike perioder.

Havnevesenets arkiv er derfor sammensatt og inneholder gjerne flere aktører. Arkivet består både av møteprotokoller, regnskap og tegninger - men de største arkivseriene er avgifts- og regnskapsprotokoller, samt kaiprotokoller. Disse protokollene inneholder informasjon om fartøyenes navn, størrelse, hjemsted og ulike avgifter.

Klikk for stort bildeBodø kai. Fra arkivet etter Salten damp Helgesen (1900-1920)

 

Bodø Havn

Byggingen av Bodø Havn ble påbegynt i 1892.

Det var Statens havnevesen som bygget Bodø molo, som var Norges første rausmolo.

Det ble heller ikke spart på mannskapsstyrken under byggingen - da det til tider var 100 mann i arbeid. Dette var en av de aller første arbeidsplasser hvor arbeiderne var ulykkesforsikret i Norge.

Da moloen sto ferdig i 1904 var den totale kostnaden kommet opp i kr 684.654,97, hvorav Bodø by hadde bidratt med kr 29.500,-. I årene 1904 til 1906 ble også den første oppmudringen av havna foretatt.

Bodø formannskap besluttet 11. desember 2003 å gjøre Bodø havn til et kommunalt foretak (KF) – og det har siden da hatt navnet Bodø Havn KF.

Les mer om Bodø havns historie.

 

Arkivet

Bodø Havn KF tok i 2018 kontakt med Arkiv i Nordland (AiN) med initiativet til å ta vare på arkivet etter deres virksomhet. Havnedirektør Kjersti Stormo og arkivleder fra Bodø kommune, Kjersti Rongved, var enig om at arkivet etter Bodø Havn var viktig å ta vare på og gjøre tilgjengelig for publikum. Arkivet inneholder både statlige, private og kommunale deler. Det har i liten grad vært periodisert ved omorganisering eller nye forordninger.

Arkivet var på ca. 30 hyllemeter (hm), men ble etter katalogisering redusert til ca. 19 hm.

Følgende arkiv er katalogisert fra Bodø Havns samling:

·         Bodø Havn KF 16 hm

·         Bodø Havnefogd 0,71 hm

·         Bodø kommune. Byggekomite for kjølelager 0,05 hm

·         Bodø kommune. Kjølelagerkomite 0,07 hm

·         Bodø Havn. Sjøflyhavn 0,15 hm

·         Bodø kommune. Havneplanutvalg 0,01 hm

·         Salten interkommunale Oljevernkomite 0,7 hm

·         Bodø Losoldermann 0,71 hm

·         Mosjøen/Vefsn Losoldermann 0,04 hm

·         Norsk selskap for de skipsbrudenes redning distrikt 3 0,03 hm

·         A/S Sjøfartsbygningen 0,06 hm

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv i Nordland er glad for at dette arkivet er tatt vare på for ettertiden. Det viser aktivitet og samfunnsutvikling i Bodø over en lengre periode.

Både Bodø Havn KF og Bodø Kommune har bidratt økonomisk til at dette har latt seg gjøre.

 

Kilder:

https://www.bodohavn.no

Administrasjonshistorie og arkivkunnskap (Mykland/Masdalen)