Bevarer fiskeméder for ettertiden - "Médlaus mann er matlaus mann . . . "

Hermod Torbjørnsen ved roret på båten Rimfakse 2013 - Klikk for stort bildeHermod Torbjørnsen ved roret på båten Rimfakse 2013 Hermod Torbjørnsen (79) fant ut at det ikke var lett å få fisk utenfor Fredvang selv med GPS og ekkolodd. Det er ikke alle grunner eller steiner det står fisk under, og ikke alle ekkoloddvisninger av fisk gir god fangst. Dette resulterte i hefter med 55 registreringer av fiskemeder og fiskeplasser på yttersida av Fredvang.

 

Hermod er født og oppvokst på Fredvang, men flyttet fra øya for å gå skole i 17 årsalderen. Senere ble det mange år i læreryrket og i Telenor sørpå, inntil han ble pensjonist og tilbringer stadig mer tid på barndomsstedet.  I 2011 kjøpte han båten Rimfakse som han skulle drive litt hobbyfiske med. Det viste seg raskt at det ikke var så enkelt som en skulle tro.

 

Fra barndommen visste han at at kunnskap om méder var avgjørende, og av en tidligere fisker og venn fikk han to meder som skulle snu fiskelykken. Og det gjorde det. Dette ble starten til en undring og interesse for kunnskap om fiskemeder.

«Jeg forsto at dette er viktig kunnskap basert på årelang erfaring og kunnskapsoverføring. Og at det er viktig å bevare dette for ettertiden. Denne kunnskapen er i ferd med å gå i glemmeboka». Interessen for dette førte til at Hermod kom i kontakt med andre som hadde samme interesse.

 

Janken Myrland hadde i 1989 intervjuet en rekke gamle fiskere om stedsnavn i området, deriblant om fiskemeder. Fiskere som ble intervjuet var blant annet: Helge Nilsen, Klaus Bakkejord, Toralf Samuelsen, Bjørn Gjertsen. Intervjuene resulterte i heftet «Namn på yttersida i Flakstad». Dette dokumentet fikk Hermod tak i et eksemplar av.

 

Fisker Klaus Bakkejord fra Flakstad var en av informantene til Janken Myrstad - Klikk for stort bildeFisker Klaus Bakkejord fra Flakstad var en av informantene til Janken Myrstad Det viste seg raskt at det var vanskelig å finne medene uten en rekke tilleggsinformasjon. For å tolke det gamle dokumentet var det nødvendig med omfattende kunnskap om navn på fjellformasjoner og meder.

 

« Ole Nygård, med sin omfattende og detaljerte kunnskap på området, ble en nøkkelperson for å kunne forstå og bruke disse gamle opptegnelsene.»

Ole og Hermod satte i gang arbeidet med å registrere siktepunkt på fjell, knauser og skjær og ta bilder av disse slik at medene kunne visualiseres i heftene som ble laget.  De måtte i båt og ut på havet for å få denne dokumentasjonen på plass.

 

Ole hadde også kjennskap til flere meder som ikke var med i det gamle dokumentet. Disse ble også tatt med i den illustrerte dokumentasjonen som nå ble laget.

Utenfor Flakstad finner du fiskeplasser med navn Gryan, Sjurskallan, Revva og Sjemtet. Hvor gamle disse fiskeplassene er vites ikke. Det er imidlertid kjent at meder har vært i bruk fra 700 tallet og fram til moderne tid, og at selve ordet "méd" kommer fra gammelnorsk.
 

Fra kartleggingstur - Flakstadøya fra Råsan-februar 2013 - Klikk for stort bildeFra kartleggingstur - Flakstadøya fra Råsan-februar 2013 Hermod forteller følgende om en samtale han hadde med Ole:

« De gamle fiskerne hadde bare kompass, meder og egen erfaring til hjelp for å finne fiskeplassene. Men de utviklet "indre bilder" i hodet som kart over havbotnen der ute, med sine knauser, fjellhyller, djupe daler og bratte stup.»

For oss som er vant med GPS og ekkolodd er dette imponerende.

Hermod har nå avlevert materialet til Arkiv i Nordland for oppbevaring slik at denne informasjonen ikke skal gå tapt for ettertiden.

 

 

 

 

Registrering av mè for Gryan - Gryskallen utenfor Flakstad - Klikk for stort bildeRegistrering av mè for Gryan - Gryskallen utenfor Flakstad

 

 

 

 

 

 

Publisert av Ketil Jensen. Sist endret 26.01.2017 14:00
Fant du det du lette etter?