Arkivtilsyn 2019

Klikk for stort bildeArkivverket gjennomfører årlig tilsyn i kommunenorge. Noen synes kanskje det høres skummelt ut å få tilsyn – mens andre gleder seg til at det blir satt fokus på arkivet og de arkivfaglige utfordringer kommunene har.

 

 

Arkivverkets tilsynsansvar.

Offentlige organer er pliktig til å ha arkiv, til å dokumentere sin virksomhet og gi innbyggerne innsyn og tilgang til informasjon. Riksarkivaren har ansvaret for å føre tilsyn med offentlige organ for å sikre arkivarbeidet i kommune, fylkeskommune og stat.

Tilsyn er et virkemiddel for å sikre at kommunene har de rutiner, systemer og arkivlokaler lovverket sier de skal ha. Gjennom tilsyn kan brudd på Arkivloven avdekkes.

I tillegg til å avdekke brudd på lovverk kan tilsynsvirksomhet føre til større forståelse i kommunene når det gjelder de digitale utfordringer vi står overfor.

Planlagte tilsyn i 2019. 

I Nordland skal følgende få tilsynsbesøk:

 • Nordland fylkeskommuneKlikk for stort bildeKjetil Reithaug, fagdirektør i Dokumentasjonsforvaltningen, som har hovedansvar for tilsynsvirksomheten i Arkivverket.
 • Steigen kommune
 • Lødingen kommune
 • Brønnøy kommune
 • Meløy kommune
 • Vega kommune
 • Beiarn kommune
 • Rana kommune
 • Vevelstad kommune

 

 

En del nordlandskommuner har kontaktet Arkiv i Nordland etter tilsynsbesøk – for å få hjelp til å lukke de avvik som er registrert i tilsynsrapporten. På Arkivverkets nettside kan man lese tilsynsrapporter fra tidligere tilsynsbesøk. Disse rapportene er offentlige.

På nettsiden finnes også informasjon om hva en kommune skal gjøre i forkant av et tilsynsbesøk.

 

Ifølge Arkivverket er de vanligste avvikene;

 • Arkivplan mangler og er ikke oppdatert
 • Det er ikke laget elektroniske uttrekk og deponert arkivversjon av journal- og arkivsystemer
 • Arkivlokaler for eldre papirarkiv tilfredsstiller ikke krav

Arkiv i Nordland er glad for at Arkivverket har flere tilsynsbesøk enn tidligere og at arkivene på den måten får mer fokus og oppmerksomhet.