Arkivfunn på loft og i kjeller

Arkivmateriale i skuff (arkiv etter Knut Moe) - Klikk for stort bildeKommuner i Norge har ansvar for sine arkiv. Det kan imidlertid være en utfordring for kommunene å ha full oversikt over sine historiske arkiv. Før var det skoler overalt – og de som hadde stillinger i nemnder og komiteer hadde ofte arkivet hjemme hos seg selv.

Offentlig arkiv i private hus

Vi får av og til henvendelser fra private personer som lurer på om vi er interessert i arkiv de på en eller annen måte har fått tak i.

Det har vært fra folk som har kjøpt gamle hus og har funnet arkiv på loftet eller i kjeller. Det har vært folk som har overtatt arkiv etter slekt og venner eller arvet arkiv via et dødsbo.

Vi har også hatt tilfeller der personer har reddet arkiv fra søppelfyllinga. I 2018 fikk vi inn 7 skoleprotokoller fra Sørfold kommune som ble reddet fra å bli kastet, av Halvdan Haug og Ole Henrik Fagerbakk. Mange av disse gamle skolebyggene, som ofte er brukt til foreningshus etter at skolen er lagt ned, kan inneholde mye arkiv – både fra offentlig og privat sektor.

Før var det vanlig at man tok med seg hjem arkivmateriale dersom man hadde kommunale verv. Det var ikke slik at kommunen nødvendigvis hadde arkivlokaler å tilby tjenestemennene. Det fantes ingen arkivlov og arkivplikt. Dette er kommet i vår tid. Arkivloven trådte i kraft først i 1999.

Det har også vært noen kommuner som har praktisert «åpent arkiv» - hvor historieinteresserte har fått forsyne seg. Dette har igjen resultert i et «utplukket» kommunearkiv. Det fantes få gode rutiner, og mange tenkte kanskje at det var jo bare «gammel skit». Ironisk nok har mange av disse historieinteresserte, som har plukket ut arkivstykker, vært nettopp de som har reddet arkivet. Det er gjerne denne type arkiv vi nå får inn, fordi noen har arvet det og ikke helt vet hva det er. Konteksten er selvsagt ofte borte – men så lenge det kommer til rette skal man være glad!

 

Men arkivet var ikke tapt

Som de fleste vet ble Bodø by bombet under 2.verdenskrig og mye gikk tapt for alltid. Arkivene var blant det som gikk opp i røyk. Når vi i dag ikke finner arkivmateriale etter kommunale og private i Bodø, fra før 27.mai 1940, så regner vi det gjerne som tapt. Det er dermed ekstra gledelig når det dukker opp arkivmateriale man trudde var tapt for alltid! Bodø kommune fikk i 2017 fylt et hull i arkivet. Da dukket det opp offentlig arkiv i et privat hjem i Rønvika. Arkivmaterialet var fra 1800-tallet og var knyttet til skole, fattigstyre og formannskap.

I 2017 hentet Arkiv i Nordland arkiv etter forfatter og agronom Knut Moe, Bodø. Dette var en flott samling etter et langt yrkesliv og forfatterskap. Da Knut Moe kjøpte huset sitt i Rønvika lå det en del arkivmateriale på loftet. Han er ikke den første som har skaffet seg hus og fått arkiv med på kjøpet! Det viste seg at forrige eier hadde jobbet i kommunekassen og hadde samlet en del arkivmateriale. Dette har Arkiv i Nordland nå katalogisert og tilbakeført til Bodø kommune. Det er ca. en halv meter med korrespondanse fra 1811-1893. Det finnes arkivkatalog på Arkivportalen.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Vi vil takke alle som tar kontakt med Arkiv i Nordland om disse små og store arkivene som «dukker opp» og som kan være med på å fylle ut tomrom i historien vår.