Du er her:
Frå Andås i Vefsn.

Stadnamnprosjektet i Nordland verka i ein 20-årsperiode frå midt på 1980-talet med å samle stadnamn i Nordland og informasjon knytt til dei. Det var Finn Myrvang som dreiv dette arbeidet, og då han vart pensjonist i 2004, let han etter seg ei samling med vel 180 000 namn frå heile fylket. Samlinga er digital og inneheld mykje informasjon av geografisk, språkleg og historisk art, men namna manglar eksakt kartfesting.

Gjenklang er i full gang med innsamling og digitalisering av lydbånd og filmer. Her er noen smakebiter som viser at det er flere sjangere representert fra Lofotens musikkliv.

Ordning og katalogisering er en viktig del av Arkiv i Nordlands arbeid. Av og til dukker det opp spennende fotografier innimellom alle sakspapirene…

NNJFs logo

Ikke alle skjønner viktigheten av å ta vare på en organisasjons arkiv, men dette kan ofte ha stor historisk verdi! Nordnorsk Jazzforum har nå avlevert 6 meter med arkivmateriale til Arkiv i Nordland og vi er begeistret!

Rundt 6-7000 negativer vitner om Charles Ravns liv som fotograf.

Arkivportalen tekst logo

Stadig flere av Arkiv i Nordlands arkivkataloger er tilgjengelig via arkivportalen.no

Er du på jakt etter gode historier og lokale utrykksmåter, er det gode sjanser for at du finner noe i arkivene etter landets lokalradioer. Arkiv i Nordland mottok like før jul arkivmaterialet etter lokalradioen på Værøy.

Staben ved Arkiv i Nordland hadde ei førjulssamling på Hålogatun, i galleriet for nordlandsmålaren Adelsteen Normann. Eit av kunstverka i galleriet heiter Sommernatt i Raftsundet. Som mange av kunstverka har dette målarstykket ei forhistorie. Den forhistoria er bevart i Arkiv i Nordland

Fant du det du lette etter?