Du er her:

Forfatter og værobservatør Britt Johansen var i februar 2017 innom Arkiv i Nordland med boka; Selfangst - et liv for mannfolk. Boka blir en del av tidligere avlevert arkivmateriale som hun leverte i 2014. Det er lydopptak og består av 33 timer med intervju av fangstmenn og skippere fra flere fangstskuter.

På begynnelsen av 1990-tallet var Tommy Birkelund fra Valnesfjord en av Nordlands beste alpinister. Etter gode plasseringer i internasjonale FIS-renn i Sverige og deltakelse i Norgesmesterskapet forsvant han fra alpinsirkuset.

 

Hermod Torbjørnsen (79) fant ut at det ikke var lett å få fisk utenfor Fredvang selv med GPS og ekkolodd. Det er ikke alle grunner eller steiner det står fisk under, og ikke alle ekkoloddvisninger av fisk gir god fangst. Dette resulterte i hefter med 55 registreringer av fiskemeder og fiskeplasser på yttersida av Fredvang.

 

Arbeidermagasinet - forside 1928

Blant arkiver etter bedrifter, organisasjoner og personer dukker det ofte opp samlinger av bøker og magasiner. En slik samling fikk Arkiv i Nordland fra Kai-Frode Solbakk fra Valnesfjord som avleverte nærmest en komplett samling av ArbeidermagasinetSenere endret det navn til Magasinet For Alle. Men på folkemunne var det Magasinet. Samlingen har han arvet etter sin historieinteresserte far, Harald Solbakk.

Innkjøpsliste 1905

Arkiv i Nordland er glade for å fortelle om et av de siste bidrag til vår privatarkivsamling. Arkivet består av brev, fotografier og spennende trykksaker etter familien Myrvold som holdt til på Godøynes  (Bodø) fra 1878-2004.

Logo Sulitjelma Gruber

Det var i 1907 i Sulitjelma det skjedde, hendelsen som regnes som gjennombruddet for fagbevegelsen i Nord-Norge. 

Vi følger de gjeldende lover og regler for hvem som kan få se hva i arkivene vi forvalter. Det meste er likevel tilgjengelig for folk flest. Arkiv i Nordland har både kommunale, fylkeskommunale og private arkiver i sine depot. Kontakt oss gjerne om du ønsker innsyn.

Hønsehuset Lydstudio ved Nordland Kultursenter

På 1980-tallet var Bodø kjent for et usedvanlig rikt musikkmiljø. Nye talenter dukket opp og byen hadde en relativ stor eksport av profesjonelle musikere. Det byen manglet var et opptaksstudio, slik at musikerne kunne få muligheter til å spille inn musikk og skaffe seg kunnskap om denne delen av musikerfaget.

Vi har fått støtte til en rekke prosjekter i år, og kommer til å få gjennomført mye viktig arbeid på grunn av disse midlene. 

Portrett Maja Atterstig

Arkiv i Nordlands arkiv etter Alma Sandøy er utgangspunkt for en spennende fotoutstilling som åpner på Rana Museum under musikkfestivalen Smeltedigelen.

Utstillingen er gjennomført av Maja Atterstig, som også har re-fotografert trænværingene.

Alle innbyggere i Norge har krav på en del offentlige tjenester. Noen av disse tjenestene er undervisning, sosialtjenester og helseomsorg. Arkivene kan dokumentere om innbyggerne har fått de tjenestene de ha krav på. Rettighetsdokumentasjon kan finnes i mange arkiv, enten det dreier seg om sosiale eller økonomiske saker. Det er dokumentasjon av de juridiske rettighetene og pliktene som personer, organisasjoner, bedrifter og offentlige organer har.

 

Fra arkivet etter Bodø sanitetsforening

En høstkveld i 1896 ble en av Norges første sanitetsforeninger stiftet, nærmere bestemt 30. november. Da møttes flere av Bodøs velstående kvinner med et mål om å starte en kvinnesanitetsforening i byen. Under ett år tidligere hadde Fredrikke Marie Kvam vært med og startet hovedforeningen Norske Kvinners Sanitetsforening. Hovedmålet med foreningen var å forestå utdanning av sykepleiere og bidrag til Hærens sanitet, i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling. 

Under ryddingen av et gammelt nordlandshus som hadde tilhørt ektemannens bestefar fant Inger Nordvik en gammel skoleprotokoll. Protokollen ga et innblikk i hvordan skolen fungerte på Myklebostad og Kløkstad i perioden 1896-1907. Den inneholder blant annet oversikt over elever, når de er født og årsaker til fravær.

 

Inger skjønte at protokollen inneholdt viktig informasjon og tok kontakt med Arkiv i Nordland for å sikre at den ble tatt vare på for ettertiden. Det som hadde gjort sterkest inntrykk på Inger er annmerkninger som er oppført i protokollen som følge av elevers fravær:

 

«borte fra skolen grundet forældrenes ligegyldighed» eller «Vidste ikke af skolen var begyndt»

 

Protokollen  er et viktig dokument som bidrar til å forstå historien til området. Skolearkiver er en viktig del av Arkiv i Nordlands samlinger og finner du dette interessant er det bare å ta kontakt med oss!

Sikker lagring

Fremtidens arkiv vil være elektroniske Arkiv i Nordland tar dette på alvor og tilbyr fylkeskommunen og medlemmene i IKAN tjenester innenfor digitalt depot.

Første møtereferat fra Gildeskålforeningen

I september 2016 fikk Arkiv i Nordland privatarkivet etter utflytterforeningen "Gildeskålforeningen". Foreningen holdt til i Bodø og var for alle som følte en tilhørighet til Gildeskål og som bodde i Bodø. Foreningen har eksistert i 40 år, og arkivet består av møtebøker, foto, medlemslister og korrespondanse.

I begynnelsen av november mottok Arkiv i Nordland en liten pakke. Inne i pakken lå det syv små protokoller etter Østre Godfjord Sanitetsforening.
 

Riksarkivaren har i sine fellesbestemmelser sagt at innbinding av møtebøker med mer ikke lenger er pålagt. 

Del av arkivet etter Bodø Rotary-klubber

 

Arkivene etter rotaryklubbene i Bodø er nå ferdig ordnet og katalogisert av Arkiv i Nordland (AiN). Materialet ble avlevert etter at de tre klubbene, Bodø Rotary, Bodø Øst Rotary og Bodø Mørkved Rotary ble slått sammen til en og samme klubb;  Bodø rotaryklubb, sommeren 2013. Etter dette er det to rotaryklubber igjen i Bodø: Bodø rotaryklubb og Bodø Sentrum rotaryklubb.

 

Høsten 2015 fikk Arkiv i Nordland (AiN) en henvendelse fra NRK Nordland:

NRK Nordland skal ikke lenger ha fylkesleksikonet på sine nettsider, men ønsker ikke at det skal forsvinne fra nettet. Kan AiN overta ansvaret for fylkesleksikonet?

 

Arkiv i Nordland svarte raskt og enkelt: Ja!

Varm sommerdag ved Sandskjærsanden i Nord Sandøy lokker til bading i havet. Fra venstre Kaia Sandøy, Julla Olsen, Margot Sandøy g. Ryan og Aagot Sandøy g.Stangen. Bildet er tatt på 1930-tallet.

 

I år er første gangen vi har fått forespørsel om bruk av arkivmateriale på et salgsprodukt. Vi har riktignok allerede lånt ut arkivmateriale til bruk i bøker og publikasjoner, men denne forespørselen var en helt ny problemstilling for oss. 

Fra arkivet etter Gjenklang-prosjektet

Til helga blir "Troilltampen" arrangert igjen - i Ulvsvåg, Hamarøy kommune. Her ble festivalen første gang arrangert i 1973. 

 

IKANs styre for 2014 og 2015 har medlemmer fra hele Nordland.

Er din kommune med i IKAN? Da vil dere dra nytte av at IKAN er medlem i Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA (KDRS). 

Den første protokollen, 1946

I år er det 70 år siden Bodø kunstforening ble etablert - og ikke minst 70 år siden "Nordnorsken "dro på sin første vandreutstilling.

 

Jack og ungan, 1988 (fra Lofotpostens fotosamling)

Nå er turnelista ferdig, og her kan du se  hvor vandreutstillingen om Jack Berntsen og den nordnorske visebølgen har vært - og skal være. 

I mai 2016 skal utstillingen til Narvik videregående skole.

Fant du det du lette etter?