Du er her:
Trollsteinen og Lofotkatedralen i 1998.

 

Trollsteinen i Kabelvåg er et kjent kulturminne som ligger rett ved Lofotkatedralen og E10. Reidar Bertelsen er professor i arkeologi, og har jobbet mye med Kabelvåg-området. Han har skrevet følgende om Trollsteinen:

Fiskekjøper Charles Johansen forteller i et radiointervju om livet på Røst fra 30-årene og fremover.

 

 

Navnet Ǫmð har vært knyttet til områder helt nord i Nordland, og deler av Troms. Arkeolog og professor Reidar Bertelsen redegjør her for sin teori om en nærmere plassering og forklaring på navnet.

Arkiv i Nordland har i samarbeid med de konsoliderte museene i fylket; Museum Nord, Nordlandsmuseet og Helgeland Museum laget en bevaringsplan for privatarkiv i Nordland fylke. Målet er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.

Fylkesråd Ingelin Noresjø åpner de nye lokalene ved å dra i arkivknuten på døra inn til arkivlokalene.

Fredag 25. august 2017 feiret Arkiv i Nordland at 20 års arbeid med å skaffe større depotlokaler endelig var brakt i havn. En merkedag som representerer et løft for alle kommunene og innbyggerne i Nordland. Fylkesråd Ingelin Noresjø sto for den offisielle åpningen foran om lag 40 frammøtte gjester og ansatte.

Fra Speiderarkiv

Speiderbevegelsen har stått sterkt i Bodø og Nordland i over 100 år. Speiderne har gjennom årenes løp etterlatt seg et rikt arkiv med bruddstykker fra deres historie. Arkivene forteller om flere ildsjeler som har viet utallige dugnadstimer i speiderens tjeneste.

Konerne ved vanposten 1920

Romanen "Konerne ved vandposten" av Knut Hamsun overlevde etterkrigstidens harme, takket være at den ikke var satt på plass i bokhyllen.

Lite viste Nordland fylkes teaterinstruktør Torbjørn Garbrielsen at et arbeidledighetsprosjekt i teaterutdanning som startet i Stamsund i 1990 skulle bli en kjempesuksess.

 

 

 

 

En av de overlevende forteller om de dramatiske minuttene da de forliste sjøfolkene fikk landkjenning.

 

 «Vi nærmet oss stadig den frelsende klippeøy, men det var ikke på noen av sidene en strand der vi kunne lande, da hele dens omkrets var steil. Som ved et under førte vår frelser oss til den eneste lille strand som fantes, som svake fugler, som når jorden etter endt flukt.»

Arkivmateriale i skuff (arkiv etter Knut Moe)

 

Nok en gang har Arkiv i Nordland vært heldig og fått lov til å overta et spennende privatarkiv. Arkivskaperen er i hovedsak Knut Moe, agronom og forfatter fra Bodø. Han har samlet mye spennende kildemateriale gjennom et langt liv.

 

Foreninga Bodømarkas Venner (BMV) ble stifta 26. februar 1987 og er fremdeles i full vigør.  Det vil de som ferdes på stier og tråkk i Bodømarka, kunne konstatere. 

Forfatter og værobservatør Britt Johansen var i februar 2017 innom Arkiv i Nordland med boka; Selfangst - et liv for mannfolk. Boka blir en del av tidligere avlevert arkivmateriale som hun leverte i 2014. Det er lydopptak og består av 33 timer med intervju av fangstmenn og skippere fra flere fangstskuter.

På begynnelsen av 1990-tallet var Tommy Birkelund fra Valnesfjord en av Nordlands beste alpinister. Etter gode plasseringer i internasjonale FIS-renn i Sverige og deltakelse i Norgesmesterskapet forsvant han fra alpinsirkuset.

 

Hermod Torbjørnsen (79) fant ut at det ikke var lett å få fisk utenfor Fredvang selv med GPS og ekkolodd. Det er ikke alle grunner eller steiner det står fisk under, og ikke alle ekkoloddvisninger av fisk gir god fangst. Dette resulterte i hefter med 55 registreringer av fiskemeder og fiskeplasser på yttersida av Fredvang.

 

Arbeidermagasinet - forside 1928

Blant arkiver etter bedrifter, organisasjoner og personer dukker det ofte opp samlinger av bøker og magasiner. En slik samling fikk Arkiv i Nordland fra Kai-Frode Solbakk fra Valnesfjord som avleverte nærmest en komplett samling av ArbeidermagasinetSenere endret det navn til Magasinet For Alle. Men på folkemunne var det Magasinet. Samlingen har han arvet etter sin historieinteresserte far, Harald Solbakk.

Innkjøpsliste 1905

Arkiv i Nordland er glade for å fortelle om et av de siste bidrag til vår privatarkivsamling. Arkivet består av brev, fotografier og spennende trykksaker etter familien Myrvold som holdt til på Godøynes  (Bodø) fra 1878-2004.

Logo Sulitjelma Gruber

Det var i 1907 i Sulitjelma det skjedde, hendelsen som regnes som gjennombruddet for fagbevegelsen i Nord-Norge. 

Vi følger de gjeldende lover og regler for hvem som kan få se hva i arkivene vi forvalter. Det meste er likevel tilgjengelig for folk flest. Arkiv i Nordland har både kommunale, fylkeskommunale og private arkiver i sine depot. Kontakt oss gjerne om du ønsker innsyn.

Hønsehuset Lydstudio ved Nordland Kultursenter

På 1980-tallet var Bodø kjent for et usedvanlig rikt musikkmiljø. Nye talenter dukket opp og byen hadde en relativ stor eksport av profesjonelle musikere. Det byen manglet var et opptaksstudio, slik at musikerne kunne få muligheter til å spille inn musikk og skaffe seg kunnskap om denne delen av musikerfaget.

Vi har fått støtte til en rekke prosjekter i år, og kommer til å få gjennomført mye viktig arbeid på grunn av disse midlene. 

Portrett Maja Atterstig

Arkiv i Nordlands arkiv etter Alma Sandøy er utgangspunkt for en spennende fotoutstilling som åpner på Rana Museum under musikkfestivalen Smeltedigelen.

Utstillingen er gjennomført av Maja Atterstig, som også har re-fotografert trænværingene.

Alle innbyggere i Norge har krav på en del offentlige tjenester. Noen av disse tjenestene er undervisning, sosialtjenester og helseomsorg. Arkivene kan dokumentere om innbyggerne har fått de tjenestene de ha krav på. Rettighetsdokumentasjon kan finnes i mange arkiv, enten det dreier seg om sosiale eller økonomiske saker. Det er dokumentasjon av de juridiske rettighetene og pliktene som personer, organisasjoner, bedrifter og offentlige organer har.

 

Fra arkivet etter Bodø sanitetsforening

En høstkveld i 1896 ble en av Norges første sanitetsforeninger stiftet, nærmere bestemt 30. november. Da møttes flere av Bodøs velstående kvinner med et mål om å starte en kvinnesanitetsforening i byen. Under ett år tidligere hadde Fredrikke Marie Kvam vært med og startet hovedforeningen Norske Kvinners Sanitetsforening. Hovedmålet med foreningen var å forestå utdanning av sykepleiere og bidrag til Hærens sanitet, i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling. 

Under ryddingen av et gammelt nordlandshus som hadde tilhørt ektemannens bestefar fant Inger Nordvik en gammel skoleprotokoll. Protokollen ga et innblikk i hvordan skolen fungerte på Myklebostad og Kløkstad i perioden 1896-1907. Den inneholder blant annet oversikt over elever, når de er født og årsaker til fravær.

 

Inger skjønte at protokollen inneholdt viktig informasjon og tok kontakt med Arkiv i Nordland for å sikre at den ble tatt vare på for ettertiden. Det som hadde gjort sterkest inntrykk på Inger er annmerkninger som er oppført i protokollen som følge av elevers fravær:

 

«borte fra skolen grundet forældrenes ligegyldighed» eller «Vidste ikke af skolen var begyndt»

 

Protokollen  er et viktig dokument som bidrar til å forstå historien til området. Skolearkiver er en viktig del av Arkiv i Nordlands samlinger og finner du dette interessant er det bare å ta kontakt med oss!

Sikker lagring

Fremtidens arkiv vil være elektroniske Arkiv i Nordland tar dette på alvor og tilbyr fylkeskommunen og medlemmene i IKAN tjenester innenfor digitalt depot.