Du er her:
Uordnet arkiv fra Sulitjelma gruber


Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv, og i år har Arkiv i Nordland blitt tildelt 400 000 kroner til tilgjengeliggjøring av arkivet etter Sulitjelma gruber.

Vi har planlagt webinarer som kjøres via Skype for 2019. Invitasjoner til å delta sendes ut etter hvert. Meld gjerne inn forhåndsinteresse til oss!

Protokoller fra Fauske

Arkiv i Nordland skanner alle formannskapsprotokollene som er avlevert til oss. Arbeidet er tidkrevende og omfangsrikt, men mye er allerede gjort. Skoleprotokollene er neste serie på digitaliseringslista.

Elev- og barnehagemapper

Antall private barnehager og skoler har økt de siste årene. Dessverre har ikke de private barnehagene og skolene arkivplikt på samme måte som det offentlige.

 

Vi ønsker Vefsn kommune velkommen i IKAN!

Vi ønsker Sortland kommune velkommen i IKAN!

Vi ønsker Hadsel kommune velkommen i IKAN!

10. november kl. 10.30–14.00 arrangerer Arkiv i Nordland åpen dag i samarbeid med Historisk forening, Nordland. Årets tema er Sulitjelma gruber. Kom og få et innblikk i hva du kan finne i arkivene eller hør på spennende foredrag om hva som skjedde da over 300 norske soldater inntok Sulitjelma.

Arkiv i Nordland har utarbeidet en mal for bevarings- og kassasjonsplan for kommunene. 

Vi mottar gjerne forslag til forbedringer, ideer til nye oppføringer, kildehenvisninger og annet som kan gjøre Nordland Fylkesleksikon enda bedre.

Norges Bondelags årsmøte 1933 i Bodø.

Vi inviterer til arkivledersamling 24.-25.oktober. Denne holdes på Skagen hotell i Bodø.

 

 

 

Arkiv i Nordland mottok i 2011 mesteparten av fotosamlingen etter Charles Ravn (1889–1963). Denne består av i underkant av 10.000 negativer og åtte fotoalbum. AiN oppbevarer også 21 dagbøker som dekker perioden 1919–1935, samt like mange loggbøker med register over bilder fra 1920–1949. Ravn var selvlært som fotograf og dokumenterte i en årrekke menneskene og livet i Ballangen i Ofoten. Bildene er primært fra perioden 1920–1955 da han var eneste fotograf i området.

 

Arkiver pakket på pall kjøres inn.

Ny veileder for avlevering av papirarkiv er nå ferdig.

 

 

 

 

 

Ny veileder for arkiv i interkommunale samarbeid er nå ferdig og publisert.

Islands president åpnet arkivdagene

Arnstein Kjelaas og Ida Jensen fra Arkiv i Nordland deltok på Nordiske Arkivdager i Reykjavik. Det ble en flott tur med mange spennende foredrag og opplevelser.  

Nordlandsbunaden ble lansert på årsmøtet til Hålogaland ungdomslag i Leirfjord i 1928. Den vakte stor begeistring – og det har den fortsatt med. Nordlandsbunaden i blått eller grønt har flere ganger blitt kåret til Norges vakreste bunad. I arkivene finner man både skriftlig og billedlige beskrivelse av dette tradisjonsplagget.

Nordlands Privatbank, ca 1930-1940

Arkivet etter Nordlandsbanken er nå snart ferdig ordnet og katalogisert av Arkiv i Nordland. Nordlandsbanken var en svært viktig drivkraft for nordnorsk næringsliv i over hundre år, og arkivet representerer en spennende kilde for forskere og andre interesserte.

I 1997 holdt Dag Skogheim foredrag for Landslaget for Lokalhistorie på deres landsmøte i Narvik. Foredrag, kåseri, artikler og andre tekster, er spennende arkivmateriale. 

Vi har fått nye telefonnumre, både til sentralbordet og til de ansatte. Ring 75 65 04 60 for sentralbord

På IKANs representantskapsmøte 11.april 2018 ble det nye styret valgt.

 

Utsnitt fra møtereferat

I arbeide med å ordne et privatarkiv kom Arkiv i Nordland over en rekke kommunale arkivstykker. Blant disse var det korrespondanse til Bodø landlige Skolestyre. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at det var referat fra kretsmøte for Frostmo og Valnes skolekrets datert 1892. I referatet står det skrevet «Læreren gives adgang til at anvende legemlig tukt, med ris, uden at tilkalde nogen af Tilsynsutvalget, efter at vedkommende Barn er advaret, men advarselen ikke bærer Frukt, og Læreren har forvisset sig om at vedkommende er rette Ophavsmand til uordenen.»

rettsklubbe

To forskrifter om arkiv er endret: Arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift. Arkiv i Nordland har sett nærmere på dem.

Den Nord-Norske kunstutstillingen,Nordnorsken, har turnert landsdelen siden oppstarten i 1947. Det å sende en kunstutstilling på turne i nordnorge har ofte vært utfordrende og i enkelte tilfeller ført til at kunsten har gått tapt.

 

 

 Fra 1.januar 2018 ble det innført en flat organisasjonsstruktur hos Arkiv i Nordland.

 

 

Riksarkivaren har fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv for 2017. I år var det søknadsrekord, da Arkivverket mottok 123 søknader. Arkiv i Nordland står bak en av de 45 søknadene som fikk tilslag. Nå kan vi starte et viktig og spennende digitaliseringsarbeid.