Arkiv i Nordland er i gang med planleggingen av årets arkivledersamling. Hold av datoen. Mer informasjon vil følge.

 

 

 

 

25. og 26. april avholdte Arkiv i Nordland kontaktkonferansen 2019. Rundt 50 deltakere lyttet spent mens aktuelle tema tatt opp. Hvorfor ble Nordland det fylket med størst risiko for tap av dokumentasjon og hva kan gjøres for å forbedre situasjonen? Hva kan tap av dokumentasjon bety for enkeltpersoner? Disse var blant emnene som ble tatt opp. I tillegg til foredrag ble representantskapsmøtet avholdt og vi hadde en trivelig sammenkomst med middag på Hundholmen Brygghus der vi fikk mulighet å bli bedre kjent.

Takk for denne gang. Håper vi ses på Arkivlederseminaret til høsten.

 

"Liv laga i Lofoten" var et stedsutviklingsprosjekt i første halvdel av 1990-tallet. Prosjektet kom i gang dels på grunn av krisetid i fiskeriene.

Arkivmateriale i skuff (arkiv etter Knut Moe)

Kommuner i Norge har ansvar for sine arkiv. Det kan imidlertid være en utfordring for kommunene å ha full oversikt over sine historiske arkiv. Før var det skoler overalt – og de som hadde stillinger i nemnder og komiteer hadde ofte arkivet hjemme hos seg selv.

 

 

Under arbeidet med arkivet etter Nordlandsbanken, dukket et arkiv merket Saltfjell kraftverk A/S opp. Dette spennende arkivet forteller historien om forsøket på å gi det nyoppførte Saltfjell turisthotell elektrisk kraft.

Arkivverket gjennomfører årlig tilsyn i kommunenorge. Noen synes kanskje det høres skummelt ut å få tilsyn – mens andre gleder seg til at det blir satt fokus på arkivet og de arkivfaglige utfordringer kommunene har.

 

 

2018 har vært et begivenhetsrikt år for Arkiv i Nordland. Vi har ønsket tre nye medlemskommuner velkommen til IKAN; Hadsel, Vefsn og Sortland. Det har vært mye reisevirksomhet og vi har tatt imot store mengder arkivmateriale. AiN har arrangert flere kurs og konferanser, og de ansatte har holdt mange foredrag.

Omorganisering, nye lokaler og ny prismodell har ført nye rutiner. Vi har utviklet en rekke veiledninger, blant annet for å lette arbeidet med å sende og motta arkiv. 

 

På slutten av året kan Arkiv i Nordland avsløre en gladnyhet om at vi fra neste år blir å tilby digitalisering av eiendomsarkiver.

Arbeidere ved Rusånes snekkerifabrikk, ca. 1908 - 1910

Arkiv i Nordland har blitt tildelt 200 000 kroner av Arkivverket til digitalisering av Saltdal kommunes fotosamling.

Arbeidere ved A/S Rusaanes Snekkerifabrikk, ca 1908-1910 Fotograf: Andor Jensen
Uordnet arkiv fra Sulitjelma gruber


Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv, og i år har Arkiv i Nordland blitt tildelt 400 000 kroner til tilgjengeliggjøring av arkivet etter Sulitjelma gruber.

Vi har planlagt webinarer som kjøres via Skype for 2019. Invitasjoner til å delta sendes ut etter hvert. Meld gjerne inn forhåndsinteresse til oss!

Protokoller fra Fauske

Arkiv i Nordland skanner alle formannskapsprotokollene som er avlevert til oss. Arbeidet er tidkrevende og omfangsrikt, men mye er allerede gjort. Skoleprotokollene er neste serie på digitaliseringslista.

Elev- og barnehagemapper

Antall private barnehager og skoler har økt de siste årene. Dessverre har ikke de private barnehagene og skolene arkivplikt på samme måte som det offentlige.

 

Vi ønsker Vefsn kommune velkommen i IKAN!

Vi ønsker Sortland kommune velkommen i IKAN!

Vi ønsker Hadsel kommune velkommen i IKAN!

10. november kl. 10.30–14.00 arrangerer Arkiv i Nordland åpen dag i samarbeid med Historisk forening, Nordland. Årets tema er Sulitjelma gruber. Kom og få et innblikk i hva du kan finne i arkivene eller hør på spennende foredrag om hva som skjedde da over 300 norske soldater inntok Sulitjelma.

Arkiv i Nordland har utarbeidet en mal for bevarings- og kassasjonsplan for kommunene. 

Vi mottar gjerne forslag til forbedringer, ideer til nye oppføringer, kildehenvisninger og annet som kan gjøre Nordland Fylkesleksikon enda bedre.

Norges Bondelags årsmøte 1933 i Bodø.

Vi inviterer til arkivledersamling 24.-25.oktober. Denne holdes på Skagen hotell i Bodø.

 

 

 

Arkiv i Nordland mottok i 2011 mesteparten av fotosamlingen etter Charles Ravn (1889–1963). Denne består av i underkant av 10.000 negativer og åtte fotoalbum. AiN oppbevarer også 21 dagbøker som dekker perioden 1919–1935, samt like mange loggbøker med register over bilder fra 1920–1949. Ravn var selvlært som fotograf og dokumenterte i en årrekke menneskene og livet i Ballangen i Ofoten. Bildene er primært fra perioden 1920–1955 da han var eneste fotograf i området.

 

Arkiver pakket på pall kjøres inn.

Ny veileder for avlevering av papirarkiv er nå ferdig.

 

 

 

 

 

Ny veileder for arkiv i interkommunale samarbeid er nå ferdig og publisert.

Islands president åpnet arkivdagene

Arnstein Kjelaas og Ida Jensen fra Arkiv i Nordland deltok på Nordiske Arkivdager i Reykjavik. Det ble en flott tur med mange spennende foredrag og opplevelser.  

Nordlandsbunaden ble lansert på årsmøtet til Hålogaland ungdomslag i Leirfjord i 1928. Den vakte stor begeistring – og det har den fortsatt med. Nordlandsbunaden i blått eller grønt har flere ganger blitt kåret til Norges vakreste bunad. I arkivene finner man både skriftlig og billedlige beskrivelse av dette tradisjonsplagget.