Du er her:

18 km hyller gir ringvirkninger i hele Nordland

Fylkesråd Ingelin Noresjø åpner de nye lokalene ved å dra i arkivknuten på døra inn til arkivlokalene. - Klikk for stort bildeFredag 25. august 2017 feiret Arkiv i Nordland at 20 års arbeid med å skaffe større depotlokaler endelig var brakt i havn. En merkedag som representerer et løft for alle kommunene og innbyggerne i Nordland. Fylkesråd Ingelin Noresjø sto for den offisielle åpningen foran om lag 40 frammøtte gjester og ansatte.

Avlastning for kommunearkivene i Nordland

I mange år har Arkiv i Nordland hatt tilnærmet inntaksstopp, og med de nye lokalene kan vi endelig vi ta i mot arkivmateriale fra kommuner og private som normalt igjen. Ca 18 km med hyller står klare til å ta i mot dokumenter og protokoller. Kommunene som har depotavtale med oss kan nå frigjøre både plass og ressurser ved å pakke og sende over arkiver som ikke er i aktiv bruk. Arkiv i Nordland vil ordne og betjene disse arkivene, slik at de blir tilgjengelige for alle som ønsker å få tilgang til dem.

Gjester sitter i sosialsonen i Arkiv i Nordlands lokaler - Klikk for stort bildeGjester sitter i sosialsonen i Arkiv i Nordlands lokalerNye hyllemetre hos oss gjør at også andre arkiv kan få komme i lokaler som sikrer at de ikke går tapt. Vi tar gjerne i mot arkiver etter både bedrifter, lag, foreninger og personer. Disse arkivene er også viktige å bevare, for å dokumentere bredden i samfunnet vi lever i.

 

Nye spesialrom

De nye lokalene har gitt oss nye spesialrom for mottak, ordning, digitalisering, muggsanering, depot og lesesal.  Rommene gir en god arbeidshverdag og arbeidsflyt her på Arkiv i Nordland, men aller viktigst med dette løftet er ringvirkningene dette vil ha for arkiv og innbyggere i hele fylket.

 

Ketil Jensen holder tale  - Klikk for stort bildeKetil Jensen holder taleSelv om det fra enkelte distrikt er lang reisevei til Arkiv i Nordland, vil for eksempel kommunearkivene som deponeres hos oss være lett tilgjengelige for innbyggerne i kommunen. Vi har mulighet til å digitalisere det publikum vil se og gi tilgang via nettet, og vi kan tilby lesesal for dem som vil gå mer i dybden i arkivmaterialet som oppbevares her.

Glade fjes på åpningen

Om lag 40 personer hadde møtt fram til åpningen, og fikk med seg tre flotte åpningstaler. De frammøtte var inviterte samarbeidspartnere, tidligere ledere, ansatte og andre som ønsket å delta. Arkiv i Nordland takker alle som var med på å gjøre åpninga minneverdig.

 

Solveig Jensen holder tale - Klikk for stort bildeSolveig Jensen holder taleFørste taler ut var vår tidligere leder Ketil Jensen, som fortalte om det 20-årige arbeidet med å få utvidet depotkapasiteten. Det har vært et langt prosjekt med planlegging av lokaler, arbeid med å få økonomi og tillatelser på plass og mye detaljplanlegging de siste par årene. Ketil fortalte også om Arkiv i Nordlands 30-årige historie, og hadde med et innslag fra tv-programmet "Norge Rundt" (1981) som viste litt av arkiv-arbeidet i den første perioden. 

Privatarkivansvarlig Solveig Jensen fortalte om hvordan vi løste problemet med "8.000 meter dokumenter på kun 5.000 meter hyller", og utfordringene som følger med midlertidig lagring av arkiv på paller. Hun kom også inn på den store flyttesjauen vi har hatt med å tømme vårt midlertidige lager, og å få alt flyttet inn i de nye hyllene. Flyttingen har vært et stort stykke arbeid som har krevd mye logistikk og nøye overvåking av hvor den enkelte arkivboks befinner seg til enhver tid i prosessen.

Til sist holdt fylkesråd for Kultur, Miljø og Folkehelse, Ingelin Noresjø, den offisielle åpningstalen. Hun framhevet at de nye lokalene først og fremst var et resultat av et målrettet og iherdig arbeid fra Arkiv i Nordland, og medga at politikerne i Nordland ikke hadde hjulpet nok til med å få fortgang i saken. I stedet for å klippe snor for å markere åpningen, fikk Ingelin Noresjø åpne en arkivknute som var knytt på døra inn til depotlokalene. Arkivknuten brukes for å pakke inn arkivmateriale som ikke får plass i arkivbokser. Knuten har fordelen at den kan åpnes uten saks, og snora kan gjenbrukes når pakken skal tilbake til riktig hylle.