Norsk Kulturråd støtter Arkiv i Nordland med 80 000 kr for arbeidet med ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Harry Westrheim og 240 000 kr til bevaring og registrering av fotoarkivet etter Johnson & Sotberg. Begge arkivene er viktige på hver sine måter og vi er veldig glade for støtten! 

 

I disse koronatider med hamstring av matvarer kan vi se tilbake på krise- og reguleringstiltak som tidligere er gjort for å sikre at befolkningen skulle få tilstrekkelig med nødvendige varer. Tiltakene ble også satt i verk for å hindre en samfunnsskadelig prisstigning.

Grunnet smittefare i forbindelse med koronaviruset stenger vi lesesalen fra mandag 16. mars. Dette for å beskytte lesesalsgjester og ansatte. Publikum er hjertelig velkommen tilbake på et senere tidspunkt.

Hvis du har arkivmateriale som det haster med å se i så ta kontakt på 75 65 04 60 eller post@nfk.no

Grunnet smittefare i forbindelse med koronaviruset har styret i Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) besluttet å utsette vårens kontaktkonferanse og representantskapsmøte til høsten. Mer informasjon vil komme etterhvert.   

Ferdig ordnet og etiketterte protokoller.

 Arkiv i Nordland publiserer katalog (lister) over det vi har på Arkivportalen og laster opp digitalisert materiale til Digitalarkivet. Her følger en veiledning i hvordan man setter opp søk for å finne arkivmateriale fra en bestemt kommune på de to tjenestene.

13.-14. februar arrangerte Arkiv i Nordland et seminar med tanke på å få etablert et privatarkivnettverk i Nordland. Etter to innholdsrike og gode dager sammen kan vi konkludere med at vi nå har opprettet et slikt nettverk og at vi skal møtes igjen.

  Vi har ansatt Tina Bergh som prosjektmedarbeider. Hun startet å jobbe med katalogisering av industrihistorie hos oss 13.januar i år.

 AiN hadde webinar om Offentleglova 13. februar 2020

Kvinner og barn på Holmen i slutten av 20-tallet.
Bildet hører til bildeserie fra Træna fotografert av Alma Sandøy mellom 1925 - 1970.

 

Arkiv i Nordland arrangerer to årlige samlinger i Bodø for IKAN-medlemmer: Kontaktkonferansen og Arkivledersamlingen.

Vi holder også jevnlige timeslange webinarer på Skype. 

Arkiv i Nordland inviterer til seminar for å få etablert et privatarkivnettverk i Nordland. Seminaret arrangeres på Jektefartsmuseet i Bodø 13.-14.februar 2020. Arrangementet er åpent for alle som har og betjener privatarkiv.   

 

I november 2019 dro Arkiv i Nordland til Glasshuset for å hente et spennende og viktig arkiv - arkivet etter Otto Koch AS.

 

 

 

 

 

 

 

300 meter nasjonal jernverkshistorie skal frem i lyset.

   

Celine Drevland og Vilhelm Svendsgård fra IKT på Fauske videregående skole er på utplassering hos Arkiv i Nordland to dager i uken. Her jobber dem med å utarbeide en nettside som skal brukes i forbindelse med registrering av informasjon om fotografier som digitaliseres.   

Er du interessert i samisk historie i Nordland? Da kan du ta turen innom Arkiv i Nordland på årets Arkivdag - 9. november.

 Først ut er over hundre år gamle protokoller fra formannskapene i Brønnøy og Hamarøy kommuner.

09. og 10. oktober avholdt Arkiv i Nordland Arkivlederseminar for våre medlemskommuner i Nordland fylke. Blant temaene vi så på var den nye NOU-en, robotisering av arkivaroppgaver, muligheter for skjønnsmidler fra fylkesmannen, Visma in school, GDPR og klausulering av elev og personalmapper. I tillegg til mye faglig innhold klarte vi også å få med oss en omvisning på Bodøs nye rådhus og en trivelig middag. 

Takk for noen fine dager. 

Nedenfor har vi samlet power-pointene som ble brukt under arkivlederseminaret

Patric Emilsson: Fra Kalveskinn til datasjø. Et paradigmeskifte i norsk arkivdanning?  (PPTX, 754 kB)

Iris Bartholsen: Robotenes inntog i arkivene (PPTX, 9 MB)

Walter Tjønndal: Skjønnsmidler (PDF, 974 kB)

Bjørn Finnes: Integrasjon/kjerne elevmapper - nasjonalt prosjekt Visma in School (PDF, 478 kB)

Herbjørn Andresen: Arkivene og personvernforordningen - virksomhetsdokumentasjon og arkivformål i allmennhetens interesse (PPTX, 3 MB)

 

 07 oktober hadde vi webinar om hvilke rutiner som gjelder ved avlevering av papirarkiv.

 I forslag til statsbudsjett for 2020 får Arkivverket 140 millioner kroner til utvikling av nye løsninger for lagring og publisering av historiske data. Digitalarkivet skal videreutvikles.

I dag er det 100 år siden avstemningen om et varig forbud av brennevin og hetvin startet. Den 05. og 06. oktober 1919 ble det avholdt valg over det ganske land for å avgjøre om man ville fortsette forbudet som ble igangsatt under første verdenskrig.

Mange kommuner skal avlevere papirarkiv til oss i tiden framover og i den anledning arrangerer vi nå to webinarer.  Det ene kurset vil handle om avlevering av papirarkiv generelt og det andre om personregister spesielt. 

I 2018 avleverte Bodø KRF og Nordland KRF papirarkiv etter sin virksomhet. Dette er nå gjennomgått og katalogisert.

Arkiv i Nordland har gjennom et vedtak i Interkommunalt Arkiv i Nordland startet med å tilby digitalisering av eiendomsarkiv som en ny tjeneste til sine medlemskommuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivet etter Bodø Havns virksomhet kan fortelle mye om næringsliv og samfunnsutvikling. Nå er dette ferdig katalogisert og tilgjengelig på lesesal.

 

Skal dere i gang med ordning og listeføring av personregister?  - sørg for at dere bruker vårt nye skjema.