Bodø kommune, skolestyret 2

I arbeide med å ordne et privatarkiv kom Arkiv i Nordland over en rekke kommunale arkivstykker. Blant disse var det korrespondanse til Bodø landlige Skolestyre. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at det var referat fra kretsmøte for Frostmo og Valnes skolekrets datert 1892. I referatet står det skrevet «Læreren gives adgang til at anvende legemlig tukt, med ris, uden at tilkalde nogen af Tilsynsutvalget, efter at vedkommende Barn er advaret, men advarselen ikke bærer Frukt, og Læreren har forvisset sig om at vedkommende er rette Ophavsmand til uordenen.»

Johan Bugge med venn 1

Velkommen til innholdsrike dager på Thon Hotell Nordlys i Bodø 11. og 12. april 2018.

Tema i år: Personvernregler, klart språk, KDRS, svar inn/ut, uttrekk og ny arkivlov med forskrifter.

I anledning samenes nasjonaldag, 6.februar, har vi funnet fram en spesiell arkivgjenstand - et maleri laget i anledning Alta-aksjonen.
Det er malt av Scott Thoe i 1980.

rettsklubbe

To forskrifter om arkiv er endret: Arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift. Arkiv i Nordland har sett nærmere på dem.

Bodø kunstforening - logo

Den Nord-Norske kunstutstillingen,Nordnorsken, har turnert landsdelen siden oppstarten i 1947. Det å sende en kunstutstilling på turne i nordnorge har ofte vært utfordrende og i enkelte tilfeller ført til at kunsten har gått tapt.

 

 

 Fra 1.januar 2018 ble det innført en flat organisasjonsstruktur hos Arkiv i Nordland.

 

Arkivmateriale brevhode

 

Riksarkivaren har fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv for 2017. I år var det søknadsrekord, da Arkivverket mottok 123 søknader. Arkiv i Nordland står bak en av de 45 søknadene som fikk tilslag. Nå kan vi starte et viktig og spennende digitaliseringsarbeid.

RB Trollsteinen fig2

Trollsteinen i Kabelvåg er et kjent kulturminne som ligger rett ved Lofotkatedralen og E10. Reidar Bertelsen er professor i arkeologi, og har jobbet mye med Kabelvåg-området. Han har skrevet følgende om Trollsteinen:

Charles Johansen 1

Fiskekjøper Charles Johansen forteller i et radiointervju om livet på Røst fra 30-årene og fremover.

 

 

Navnet Ǫmð har vært knyttet til områder helt nord i Nordland, og deler av Troms. Arkeolog og professor Reidar Bertelsen redegjør her for sin teori om en nærmere plassering og forklaring på navnet.

Fant du det du lette etter?