Du er her:

Arkiv i Nordland har gjennom et vedtak i Interkommunalt Arkiv i Nordland startet med å tilby digitalisering av eiendomsarkiv som en ny tjeneste til sine medlemskommuner.

Ved å digitalisere hele byggesak-/eiendomsarkivet vil kommunen lette arbeidet for saksbehandlere. Dette vil gi en mer effektiv arbeidsflyt og samtidig muliggjøre selvbetjeningsløsninger. Digitalisering av eiendomsarkivet vil legge til rette for forenkling av kundedialogen med innbyggere, eiendomsmeglere, bedrifter og offentlige etater som etterspør dokumentasjon. I tillegg vil digitaliseringen frigjøre plass, da arkivene etter skanning kan deponeres ved Arkiv i Nordland. 

 

 

 

 

Vi inviterer til arkivledersamling 09.-10.oktober på Thon Hotell Nordlys i Bodø.

 

Samlingen er en årlig tradisjon som startet på begynnelsen av 2000-tallet. Målet med samlingen er at deltakerne i IKAN og fylkeskommunen skal møtes og få noen fine fagdager, knytte kontakter, diskutere fag og problemstillinger knyttet til fag og ledelsesrollen.

 

 

Årets seminar omhandler flere tema, blant annet: mulige følger av NOU'en fra Arkivlovutvalget tidligere i år, GDPR, gradering av elevmapper med mer. Det legges også opp til spørsmål og diskusjon i tilknytning til foredragene.

Vi møtes til felles middag i godt selskap på restaurant Bjørk om kvelden. 

 

 

Program (PDF, 145 kB) 

 

Link til påmeldingsskjema finner du her:

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/selvbetjening/kurs-og-konferanser/

 

 

 

 

OBS! Vi har reservert et begrenset antall hotellrom hos Thon Hotell. Ta kontakt med hotellet om det er aktuelt. Svarfrist er 16.september.

 

 

 

 

 

 

 

Arkivet etter Bodø Havns virksomhet kan fortelle mye om næringsliv og samfunnsutvikling. Nå er dette ferdig katalogisert og tilgjengelig på lesesal.

 

Skal dere i gang med ordning og listeføring av personregister?  - sørg for at dere bruker vårt nye skjema.

 

 

 

 

 

 

 

I 1898 ble det innført allmenn stemmerett for menn ved Stortingsvalg. Det hadde fra tidligere vært suspensjonsårsaker som hindret enkelte grupper fra å stemme, men nå ble det lagt til atter en. I denne § 52 d stod det at personer som hadde mottatt fattighjelp samme året eller året forut for valget var ekskludert fra å avlegge stemme. Tradisjonelt hadde det vært selvstendige menn som hadde fått stemme og med innføringen av denne suspensjonsårsaken ønsket man at det skulle fortsette. Suspensjonsårsaken slo skjevt ut og kom til å omfatte personer som til daglig klarte seg fint, men som ved enkelte situasjoner trengte hjelp. § 52 d ble derfor kort tid etter innføringen problematisk. Den ble endret på gjentatte ganger før den til slutt ble fjernet for godt 17. juli 1919.

Arkiver pakket på pall kjøres inn.

 

 

Inntaksstoppen varer fram til 15. august

Hvor er de skeive bitene om Nordland?

Arkiv i Nordland er i gang med planleggingen av årets arkivledersamling. Hold av datoen. Mer informasjon vil følge.

 

 

 

 

25. og 26. april avholdte Arkiv i Nordland kontaktkonferansen 2019. Rundt 50 deltakere lyttet spent mens aktuelle tema tatt opp. Hvorfor ble Nordland det fylket med størst risiko for tap av dokumentasjon og hva kan gjøres for å forbedre situasjonen? Hva kan tap av dokumentasjon bety for enkeltpersoner? Disse var blant emnene som ble tatt opp. I tillegg til foredrag ble representantskapsmøtet avholdt og vi hadde en trivelig sammenkomst med middag på Hundholmen Brygghus der vi fikk mulighet å bli bedre kjent.

Takk for denne gang. Håper vi ses på Arkivlederseminaret til høsten.

 

"Liv laga i Lofoten" var et stedsutviklingsprosjekt i første halvdel av 1990-tallet. Prosjektet kom i gang dels på grunn av krisetid i fiskeriene.

Arkivmateriale i skuff (arkiv etter Knut Moe)

Kommuner i Norge har ansvar for sine arkiv. Det kan imidlertid være en utfordring for kommunene å ha full oversikt over sine historiske arkiv. Før var det skoler overalt – og de som hadde stillinger i nemnder og komiteer hadde ofte arkivet hjemme hos seg selv.

 

 

Under arbeidet med arkivet etter Nordlandsbanken, dukket et arkiv merket Saltfjell kraftverk A/S opp. Dette spennende arkivet forteller historien om forsøket på å gi det nyoppførte Saltfjell turisthotell elektrisk kraft.

Arkivverket gjennomfører årlig tilsyn i kommunenorge. Noen synes kanskje det høres skummelt ut å få tilsyn – mens andre gleder seg til at det blir satt fokus på arkivet og de arkivfaglige utfordringer kommunene har.

 

 

2018 har vært et begivenhetsrikt år for Arkiv i Nordland. Vi har ønsket tre nye medlemskommuner velkommen til IKAN; Hadsel, Vefsn og Sortland. Det har vært mye reisevirksomhet og vi har tatt imot store mengder arkivmateriale. AiN har arrangert flere kurs og konferanser, og de ansatte har holdt mange foredrag.

Omorganisering, nye lokaler og ny prismodell har ført nye rutiner. Vi har utviklet en rekke veiledninger, blant annet for å lette arbeidet med å sende og motta arkiv. 

 

På slutten av året kan Arkiv i Nordland avsløre en gladnyhet om at vi fra neste år blir å tilby digitalisering av eiendomsarkiver.

Arbeidere ved Rusånes snekkerifabrikk, ca. 1908 - 1910

Arkiv i Nordland har blitt tildelt 200 000 kroner av Arkivverket til digitalisering av Saltdal kommunes fotosamling.

Arbeidere ved A/S Rusaanes Snekkerifabrikk, ca 1908-1910 Fotograf: Andor Jensen
Uordnet arkiv fra Sulitjelma gruber


Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv, og i år har Arkiv i Nordland blitt tildelt 400 000 kroner til tilgjengeliggjøring av arkivet etter Sulitjelma gruber.

Vi har planlagt webinarer som kjøres via Skype for 2019. Invitasjoner til å delta sendes ut etter hvert. Meld gjerne inn forhåndsinteresse til oss!

Protokoller fra Fauske

Arkiv i Nordland skanner alle formannskapsprotokollene som er avlevert til oss. Arbeidet er tidkrevende og omfangsrikt, men mye er allerede gjort. Skoleprotokollene er neste serie på digitaliseringslista.

Elev- og barnehagemapper

Antall private barnehager og skoler har økt de siste årene. Dessverre har ikke de private barnehagene og skolene arkivplikt på samme måte som det offentlige.

 

Vi ønsker Vefsn kommune velkommen i IKAN!

Vi ønsker Sortland kommune velkommen i IKAN!

Vi ønsker Hadsel kommune velkommen i IKAN!

10. november kl. 10.30–14.00 arrangerer Arkiv i Nordland åpen dag i samarbeid med Historisk forening, Nordland. Årets tema er Sulitjelma gruber. Kom og få et innblikk i hva du kan finne i arkivene eller hør på spennende foredrag om hva som skjedde da over 300 norske soldater inntok Sulitjelma.

Fant du det du lette etter?