Ansattoversikt


Kulturavdelingen

Ansatte i avdelingen Kulturavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkestannhelsesjef 75 65 04 03 902 44 484

Tannhelse sentralt

Ansatte i avdelingen Tannhelse sentralt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkestannhelsesjef 75 65 04 03 902 44 484

Tannhelse sentralt - Tannhelsedistrikt Midt

Ansatte i avdelingen Tannhelsedistrikt Midt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkestannhelsesjef 75 65 04 03 902 44 484

Tannhelse sentralt - Tannhelsedistrikt Nord

Ansatte i avdelingen Tannhelsedistrikt Nord
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkestannhelsesjef 75 65 04 03 902 44 484

Tannhelse sentralt - Tannhelsedistrikt sør

Ansatte i avdelingen Tannhelsedistrikt sør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fylkestannhelsesjef 75 65 04 03 902 44 484